top of page

Voorwaarden Le Relais des Tulipes

Verantwoordelijkheden

Gedurende het verblijf in het Relais des Tulipes is het gebruik door de huurder van zowel de woning als van het erf en van de voorzieningen vrijwillig en op eigen risico. De eigenaren van het Relais des Tulipes zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade door verlies, diefstal, materiële schade of lichamelijk letsel, berokkend door of aan de huurder dan wel door of aan leden uit zijn gezelschap.

De huurder is aansprakelijk voor alle materiële-, geestelijke-  en lichamelijke schade die het gevolg zijn van zijn handelen, dan wel van het handelen van leden uit zijn gezelschap. De huurder wordt verondersteld verzekerd te zijn tegen de gevolgen van de hierboven genoemde schadeoorzaken.

 

Gebruik

De huurder wordt geacht zich te gedragen overeenkomstig het rustige en landelijke karakter van de huurwoning. De huurder verbindt zich om de huurwoning vóór zijn vertrek in nette staat af te leveren.

Met nadruk wordt gesteld, dat het gebruik van zowel de vijver als de oevers daarvan uitsluitend zijn voorbehouden aan de eigenaren. De huurder verbindt zich tot het getrouw nakomen van dit voorschrift, met name voor wat betreft evt. kinderen uit zijn gezelschap.

Het is verboden om binnen de huurwoning te roken.

Het parkeren van voertuigen is gratis op de daartoe bestemde parkeerplaatsen.

 

Zwembad

Het zwembad staat uitsluitend ter beschikking van de eigenaren, hun gasten en van de huurders. De eigenaren vestigen met nadruk de aandacht op de afwezigheid van toezicht bij het zwembad, en dat het gebruik van het zwembad volledig voor eigen risico is. De huurder wordt dringend verzocht om bij het gebruik van het zwembad strikte normen te hanteren voor wat betreft veiligheid, hygiëne, wellevendheid en geluidsoverlast, dit laatste met name voor wat betreft de buren.

De toegang tot het zwembad en de naaste omgeving daarvan is niet toegestaan aan onbegeleide kinderen onder de 12 jaar of aan kinderen zonder zwemdiploma. Bij het gebruik van het zwembad door kinderen dient er sprake te zijn van een voortdurend en waakzaam toezicht van een competente volwassene.

 

Prijzen

De op de website aangegeven prijzen zijn per nacht of per week, en omvatten de z.g. taxe de séjour en de schoonmaakkosten.

Afhankelijk van de periode van reserveren worden de tarieven berekend op basis van laag-seizoen (November, december, januari, februari, maart en april), half-seizoen (Mei, juni, september en october) en hoogseizoen (Juli en augustus).

Gedurende het laag- en het halfseizoen worden de gîte en het appartement verhuurd voor een minimale periode van 3 nachten. In het hoogseizoen worden de gîte en het appartement verhuurd voor een minimale periode van een week.

 

Reservering

Het totale huurbedrag dient bij de reservering te worden overgemaakt. De reservering wordt definitief bij ontvangst door de eigenaren van het totale huurbedrag.

 

Aantal personen

Indien het gewenste aantal bedden de beschikbaarheid daarvan, zoals aangegeven op de internetsite, overstijgt kunnen de eigenaren de verhuur aan deze extra gasten weigeren dan wel, in uitzonderlijke gevallen, extra bedden gereedmaken voor de prijs van € 30 pp/nacht.

 

Annulering

Een annulering dient per aangetekend schrijven dan wel per e-mail bij de eigenaren te worden gemeld. Indien dit minimaal 4 weken voorafgaand aan de aanvang van de reservering wordt gedaan zal het gehele bedrag aan de huurder worden terugbetaald. Wordt de annulering gedaan binnen 4 weken voorafgaand aan de ingang van de huur vindt geen restitutie plaats, tenzij zich voor de oorspronkelijke huurperiode een andere huurder heeft aangediend.

Wanneer de huurder zich 24 uur na de aanvang van de reservering nog niet heeft gemeld staat het de eigenaren vrij om de huurwoning opnieuw te verhuren en vindt geen restitutie plaats.

Voor het geval de eigenaren zich genoodzaakt zien door overmacht de huur te annuleren wordt de gast onmiddellijk geïnformeerd en zal het reeds  betaalde voorschot worden gerestitueerd.

 

Dieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

bottom of page